Bryggor, båthus & hamnkonstruktioner

TN-Bryggan tillverkar olika bryggmodeller för såväl stora som små båtar, och har även modeller som lämpar sig för trivselplatser. Vi erbjuder även konsult och planeringstjänster för diverse hamnprojekt.

Våra bryggmodeller

Vi tillverkar pontonbryggor, plastpontonbryggor och bryggor i helbetong samt flytande båthus. Ifall de bryggmodeller som hittas i vårt normalsortiment inte passar just ditt behov ritar vi en skräddarsydd brygga för ditt specifika behov som vi sedan bygger på plats.

Hamnkonstruktioner & Planering

Vi erbjuder konsult och planeringstjänster för utvecklandet av mindre som större hamnanläggningar. Våra bryggor tillverkas i vår fabrik i Raseborg, Ekenäs och levereras till hela Finland.

Specialbryggor & tjänster

Vi gör skräddarsydda lösningar enligt kundens önskemål eller vad platsen kräver. Landfästen kan byggas på plats, eller tillverkas färdiga i fabriken anpassade för platsen. Vi sköter planering, transport och montering, som ett nyckeln i handen paket!

Om TN-Bryggan

För oss på TN-Bryggan är det viktigt att kunna erbjuda kunden produkter och tjänster med hög kvalitet och personlig service. Idag finns vi i vår nybyggda produktionsfabrik i Horsbäck, Ekenäs. Våra ändamålsenliga utrymmen är planerade för just vår verksamhet, så att vi kan fortsätta utveckla och producera våra egna produkter.

Beställning av brygga

1. Ta kontakt

Kontakta oss per telefon eller e-post. Berätta om dina behov och skicka gärna en bild av platsen du tänkt att bryggan ska placeras på. Vi kommer vid behov på besök för att bestämma en lämplig plats för bryggan.

2. Planering av brygga

På basen av de uppgifter vi fått och de önskemål du har kan vi rekommendera rätt typ av brygga för ändamålet. Våra färdiga bryggmodeller kommer i olika storlekar och kan anpassas enligt plats.

3. Byggnadsskede

Bryggan byggs i vår hall. För oss är kvalitet och hållbarhet av högsta prioritet, vi använder oss av klassificerade kättingar och schackel som har tillverkats i enlighet med ett visst krav nivå/standard. I specialfall utförs en del av byggandet på plats.

4. Transport & montering

Bryggan transporteras och monteras enligt överenskommelse. Vi bygger och monterar även landfästen på plats ifall förhållandena så kräver.

Flytande båthus

Ett modernt alternativ till gamla traditionella båthus. Flytande båthusets fördelar till de traditionella är att de alltid är på samma höjd oberoende vattenstånd.