Knipan är en plastponton brygga som fås i olika modeller och som lämpar sig för olika ändamål.
Knipan byggs av en dubbelstom i trä. Trä stommen bultas direkt ihop med pontonen. Plastpontonen är en inhemsk rotationsgjuten produkt.
Knipan 01
Knipan 02
Knipan 03

Knipan 5.0T

Plast ponton 300 l
Ram 100x100 + 75x100 mm
Lock 28x120 mm
Flythöjd 400 mm
Tot. bärförmåga 400 kg
Pris 1 700 €

knipan 5t

Knipan 5.0

Plast ponton 300 l
Ram 100x100 + 75x100 mm
Lock 28x120 mm
Flythöjd 400 mm
Tot. bärförmåga 800 kg
Pris 3 500 €

knipan 5

Knipan 8.0

Plast ponton 1050 l
Ram 150x150 + 75x200 mm
Lock 28x120 mm
Flythöjd 600 mm
Tot. bärförmåga 3 000 kg
Landgång 1200x5000 mm
Sidobrädning 3st 28x120 mm
Pris 8 390 €

knipan 8

Knipan 12.0

Plast ponton 1050 l
Ram 150x150 + 75x200 mm
Lock 28x120 mm
Flythöjd 600 mm
Tot. bärförmåga 4 500 kg
Landgång 1200x5000 mm
Sidobrädning 3st 28x120 mm
Pris 11 890 €

knipan 12
fb