fbpx
Följ oss! Instagram ikon
TN-Bryggans garanti är i kraft 2 år (materialgaranti) från produktens leverans tidpunkt om inte annat nämnts i avtalet. Leveranstidpunkten börjar vid produktens leveransdag. Underleverantörernas produkt garanti är samma som de beviljat TN-Bryggan.

Garantin gäller ej vid följande
- TN-Bryggan svarar inte för fel som orsakats/tillverkats av någon annans än TN-Bryggans planering eller ritning.
- Fel som beror på normal förslitning, vårdslöshet, kundens försummelse eller reparation som TN-Bryggan inte godkänt.
- Garantin gäller ej om det i avtalet överenskomna priset inte betalats i sin helhet.
- Tn-Bryggan svarar inte för skador som orsakats av väderleksförhållanden , höga vågor, storm,isens rörlighet,förändringar i vattennivån.
- Skador som är kosmetiska och skador som inte har betydelse för produktens hållbarhet, användning eller konstruktionens hållfasthet.
- Skador som uppstår i samband/ under transporten.
- Om bryggans höstservice är ogjord

Force majeure

I händelser som inte gått att förutspå och i fall där parterna inte har påverkningsmöjlighet p.g.a.utomstående orsaker (krig, strejk, olycka, brand) är ingendera part ansvarig för ouppfyllda skyldigheter. Den part som utsätts för M.F skall skriftligen meddela motparten.
Följ oss! Instagram ikon